Home PageAlgemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hippie Chic Lifestyle is gevestigd in Haren (GN), Roggeveld 32, 9751 WK. E-mail: info@hippiechic.nl. KvK-nummer: 58281479 BTW-nummer: NL108348635B01

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Hippie Chic Lifestyle.

1.2 Hippie Chic Lifestyle heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. Hippie Chic Lifestyle  retourneert uw betaling binnen 1-3 werkdagen.

2.2 U kunt een bestelling annuleren door een mail te sturen naar info@hippiechic.nl. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de totale verzendkosten bij u in rekening gebracht.

2.3 In geval van overmacht heeft Hippie Chic Lifestyle het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Paypal, of overboeking

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan Hippie Chic Lifestyle zal uw bestelling, mits op voorraad,  op dezelfde werkdag of de werkdag erna bij PostNL worden aangeleverd. PostNL levert zo spoedig mogelijk het pakket bij u af. Mocht dit door omstandigheden niet lukken dan wordt u hierover door Hippe Chic Lifestyle geïnformeerd.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via PostNL € 2,95 voor brievenbuspost per bestelling, voor een pakket tot de 30 kg € 5,95 per bestelling

5.3 Bij een bestelling van € 75,00 of meer betaalt u geen verzendkosten.

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 1 – 3 werkdagen te leveren. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan ontvangt u hierover een bericht.  In dat geval heeft u het recht om  de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst bindend.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingsrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Hippie Chic Lifestyle te retourneren.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 Ruilingen of retourneringen dienen gemeld te worden via info@hippiechic.nl.

7.6 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. Tevens is het mogelijk om het retourpakket kosteloos af te geven bij Hippie Chic Lifestyle, Roggeveld 32, 9751 WK te Haren (GN).

7.7 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.8 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Hippie Chic Lifestyle het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen aan de klant terugbetalen.

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Hippie Chic Lifestyle verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

artikel 9. Garantie

9.1 Hippie Chic Lifestyle staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Op alle sieraden van Hippie Chic Lifestyle geldt de garantietermijn van de leverancier van het merk.

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met info@hippiechic.nl. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Hippie Chic Lifestyle zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.

9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht heeft Hippie Chic Lifestyle ten allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie, een vervangend product of retournering van het aankoopbedrag zijn. Indien er, na plaatsvinden van bovengenoemde, sprake is van terugstorten van het aankoopbedrag zal dit binnen 21 dagen plaatsvinden. Dit alleen nadat Hippie Chic Lifestyle het betreffende artikel retour heeft ontvangen.

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;
f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd
g. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion;
h Vlekken ontstaan door parfum

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Hippie Chic Lifestyle is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Ten alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Hippie Chic Lifestyle zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Hippie Chic Lifestyle kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Hippie Chic Lifestyle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Hippie Chic Lifestyle verschuldigd is, heeft voldaan.

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Hippie Chic Lifestyle niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, het liefst per e-mail via: info@hippiechic.nl. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

artikel 14. Privacy

15.1 Indien je een bestelling plaatst bij Hippie Chic Lifestyle, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

15.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@hippiechic.nl.

artikel 16. Copyright

16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop Hippie Chic Lifestyle, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.